درخواست کارت

آواتار علی طاهری نیا
درخواست کارت
توسط   علی طاهری نیا   ۳۱۱۸ روز قبل
دوستان گلم سلام.من شدید و وحشتناک تاجی هستم..خیلی کارت باشگاه دوستدارم.باید چیکار کنم کمکم کنید.آرش فارس