4پلیس .....4 امتیازه

آواتار سید محسن رئیس السادات
4پلیس .....4 امتیازه
توسط   سید محسن رئیس السادات   ۳۱۵۶ روز قبل
بلاخره طرح صلوات برای برد 4پلیس جواب داد و 4پلیسی ها بلاخره اولین بردش رو دشت کرد و 4 امتیازه شد . بعد از این برد زنونشون داز میشه دوباره .