بهترین خرید استقلال

آواتار سید حسن طاهری
بهترین خرید استقلال
توسط   سید حسن طاهری   ۱۹۷۹ روز قبل
آواتار رسول جوان اقبال
توسط   رسول جوان اقبال   ۱۹۲۷ روز قبل
سید مهدی رحمتی
آواتار سید هادی قیصری
توسط   سید هادی قیصری   ۱۹۱۱ روز قبل
رحمتی
آواتار صابر سالاری توسه سرا
توسط   صابر سالاری توسه سرا   ۱۹۱۱ روز قبل
​روزبه و جابر خوبن 

  اما رحمتی فوق العادست...
آواتار یلدا خانی
توسط   یلدا خانی   ۱۸۵۸ روز قبل
همشون عالین اما مهدی یه چیز دیگه ست
آواتار دنیا اریانسب
توسط   دنیا اریانسب   ۱۸۰۶ روز قبل
همشون توپستای خودشون عالین .................................اما خب رحمتییه چیز دیگست بهترین خریداستقلال ازنظرمن مهدی هستش...............................................فداش
آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۱۷۷۹ روز قبل
بهترین خرید استقلال مظلومیه که بنده خدا خودشو برای استقلال هلاک کرد . طفلک .