بهترین خرید استقلال

آواتار سید حسن طاهری
بهترین خرید استقلال
توسط   سید حسن طاهری   ۱۷۸۶ روز قبل
آواتار رسول جوان اقبال
توسط   رسول جوان اقبال   ۱۷۳۴ روز قبل
سید مهدی رحمتی
آواتار سید هادی قیصری
توسط   سید هادی قیصری   ۱۷۱۸ روز قبل
رحمتی
آواتار صابر سالاری توسه سرا
توسط   صابر سالاری توسه سرا   ۱۷۱۸ روز قبل
​روزبه و جابر خوبن 

  اما رحمتی فوق العادست...
آواتار یلدا خانی
توسط   یلدا خانی   ۱۶۶۵ روز قبل
همشون عالین اما مهدی یه چیز دیگه ست
آواتار دنیا اریانسب
توسط   دنیا اریانسب   ۱۶۱۳ روز قبل
همشون توپستای خودشون عالین .................................اما خب رحمتییه چیز دیگست بهترین خریداستقلال ازنظرمن مهدی هستش...............................................فداش
آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۱۵۸۶ روز قبل
بهترین خرید استقلال مظلومیه که بنده خدا خودشو برای استقلال هلاک کرد . طفلک .