غفلت در سر پیچ تاریخی

آواتار علیرضا(کورش) پرافکنده حقیقی
غفلت در سر پیچ تاریخی
توسط   علیرضا(کورش) پرافکنده حقیقی   ۲۷۵۶ روز قبل
درود به همه استقلالیها
چرا برای چندمین بار در روزی که رقبای صدر جدول در بازیهایشان دچارلغزش شدند استقلال بجای فاصله گرفتن از رقبا درجا زد؟چرا باید درهفته های پایانی افسوس تک امتیازهارا باید خورد و اما و اگر .....گفت؟در سیستم سه امتیازی دو تساوی یعنی از دست دادن چهارامتیاز!یعنی یک باخت ویک تساوی !!!دربطن همین دوتساوی.