ستفاده از بازیکنان جوان

آواتار سید حسن طاهری
ستفاده از بازیکنان جوان
توسط   سید حسن طاهری   ۲۹۸۳ روز قبل
نظر شما در مورد استفاده از بازیکنان جوان در ترکیب چیه
آواتار سید مصطفی حسینی
توسط   سید مصطفی حسینی   ۲۹۷۹ روز قبل
بازیکن جوان اینده تیم هست وباید ازش استفاده بشه تاپخته بشه
اما هربازیکن جوانی نباید استفاده بشه