کدوم بازیکن تو دربی روز جمعه عملکرد خوبی داشته

آواتار دنیا اریانسب
کدوم بازیکن تو دربی روز جمعه عملکرد خوبی داشته
توسط   دنیا اریانسب   ۱۶۸۲ روز قبل
بچه ها خیلی دوست دارم نظراتتونوبدونم...پس زودباشین
آواتار سید مصطفی حسینی
توسط   سید مصطفی حسینی   ۱۶۸۲ روز قبل
باورکن خیلی فکر کردم ولی هیچکس نیست
آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۱۶۴۲ روز قبل
اگر عمل کرد خوبی داشتن که چهارتا گل نمیخوردیم و اونطور تحقیر نمیشدیم .