تاکتیکی ترین بازیکن اس اس...

آواتار دنیا اریانسب
تاکتیکی ترین بازیکن اس اس...
توسط   دنیا اریانسب   ۱۶۲۵ روز قبل
بدون شک امید جونم ...
آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۱۵۸۸ روز قبل
نداشتیم چونکه مظلومی چیزی بلد نبود که بخواد یاد بچه ها بده .