تاکتیکی ترین بازیکن اس اس...

آواتار دنیا اریانسب
تاکتیکی ترین بازیکن اس اس...
توسط   دنیا اریانسب   ۱۷۴۲ روز قبل
بدون شک امید جونم ...
آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۱۷۰۵ روز قبل
نداشتیم چونکه مظلومی چیزی بلد نبود که بخواد یاد بچه ها بده .