عملکرد فرزاد مجیدی در پست سرپرستی موقت؟

آواتار سید حسن طاهری
عملکرد فرزاد مجیدی در پست سرپرستی موقت؟
توسط   سید حسن طاهری   ۱۶۰۷ روز قبل
آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۱۵۷۸ روز قبل
کار خاصی انجام نداد .