عملکرد فرزاد مجیدی در پست سرپرستی موقت؟

آواتار سید حسن طاهری
عملکرد فرزاد مجیدی در پست سرپرستی موقت؟
توسط   سید حسن طاهری   ۱۶۷۲ روز قبل
آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۱۶۴۳ روز قبل
کار خاصی انجام نداد .