عملکرد حنیف و اتفاقات پیش آمده؟؟

آواتار سید حسن طاهری
عملکرد حنیف و اتفاقات پیش آمده؟؟
توسط   سید حسن طاهری   ۱۸۰۹ روز قبل
آواتار دنیا اریانسب
توسط   دنیا اریانسب   ۱۸۰۹ روز قبل
بخداحق حنیف نیست که باهاش اینجوری رفتاربشه اخه چرامگه اون چیکارکرده خداوکیلی بعضی موقعاهست که میخوام این کادرفنی استقلالو هرچی فحش هست بارشون کنم ................حنیف بی خیال همشون این مهمه که توهمیشه توقلب ما میمونی ....دووووووووووووووووووووووووووووووووووست دارم حنیف
آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۱۷۷۹ روز قبل
حنیف هم اگر افت کرد و ضعیف شد مقصر اصلی مظلومی بود .