استقلال

آواتار امیررضا کریمی
استقلال
توسط   امیررضا کریمی   ۲۸۴۶ روز قبل
آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۸۲ روز قبل

سرور سوختپولیسه!!!!!!!!!!!!!!!

آواتار پریا کریمی
توسط   پریا کریمی   ۲۶۸۲ روز قبل

                                                                             LOVE

آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۸۲ روز قبل
نوشته شده توسط: پریا کریمی

آره همونی که شما میگین!!!!!!!!!!!

آواتار پریا کریمی
توسط   پریا کریمی   ۲۶۸۲ روز قبل

حرف دله شمارو من گفتم...!!!!

آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۸۲ روز قبل

ممنون که حرف دل منو گفتین!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

آواتار پریا کریمی
توسط   پریا کریمی   ۲۶۸۱ روز قبل

من اصولا حرف دله دیگران رو خوب می فهمم!!!!!!!!!

آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۸۱ روز قبل
نوشته شده توسط: پریا کریمی

آواتار پریا کریمی
توسط   پریا کریمی   ۲۶۸۱ روز قبل

آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۸۱ روز قبل

امشب فتح الله زاده می خواد تو شبکه ورزش در رابطه شرایط تیم صحبت کنه.حتما ببینی.ساعت 10:30

آواتار پریا کریمی
توسط   پریا کریمی   ۲۶۸۱ روز قبل

اقای دکتر فتح الله زاده...

 

آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۸۱ روز قبل
نوشته شده توسط: پریا کریمی

ببخشید   دکتر  فتح الله زاده!!!!!!!!!!!

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۵۴۸ روز قبل

دکتر قلابی