استقلال

آواتار امیررضا کریمی
استقلال
توسط   امیررضا کریمی   ۲۸۴۸ روز قبل
آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۸۴ روز قبل

سرور سوختپولیسه!!!!!!!!!!!!!!!

آواتار پریا کریمی
توسط   پریا کریمی   ۲۶۸۴ روز قبل

                                                                             LOVE

آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۸۴ روز قبل
نوشته شده توسط: پریا کریمی

آره همونی که شما میگین!!!!!!!!!!!

آواتار پریا کریمی
توسط   پریا کریمی   ۲۶۸۴ روز قبل

حرف دله شمارو من گفتم...!!!!

آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۸۴ روز قبل

ممنون که حرف دل منو گفتین!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

آواتار پریا کریمی
توسط   پریا کریمی   ۲۶۸۴ روز قبل

من اصولا حرف دله دیگران رو خوب می فهمم!!!!!!!!!

آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۸۳ روز قبل
نوشته شده توسط: پریا کریمی

آواتار پریا کریمی
توسط   پریا کریمی   ۲۶۸۳ روز قبل

آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۸۳ روز قبل

امشب فتح الله زاده می خواد تو شبکه ورزش در رابطه شرایط تیم صحبت کنه.حتما ببینی.ساعت 10:30

آواتار پریا کریمی
توسط   پریا کریمی   ۲۶۸۳ روز قبل

اقای دکتر فتح الله زاده...

 

آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۸۳ روز قبل
نوشته شده توسط: پریا کریمی

ببخشید   دکتر  فتح الله زاده!!!!!!!!!!!

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۵۵۰ روز قبل

دکتر قلابی