نقاط ضعف و قوت استقلال توی این فصل؟؟

آواتار سید حسن طاهری
نقاط ضعف و قوت استقلال توی این فصل؟؟
توسط   سید حسن طاهری   ۲۹۸۹ روز قبل
آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۲۹۸۶ روز قبل
ما که نقطه قوتی در استقلال ندیدیم البته چرا سید رحمتی یکی از نقاط قوت تیم بود که اونهم متاسفانه در بازی حساس با تراکتور و با اون حرکت بچه گانه که باعث شد هم به تیم استرس وارد بشه و هم تیمو به حاشیه ببره و آنچه ساخته بود به یک لحظه ویران کرد دراین فصل همچون فصلهای گذشته نه تنها شاهد نقطه قوتی از استقلال نبودیم که هر چی دیدیم ضعف بود  و ضعف .