عملکرد کادر فنی استقلال؟

آواتار سید حسن طاهری
عملکرد کادر فنی استقلال؟
توسط   سید حسن طاهری   ۱۶۰۳ روز قبل
آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۱۶۰۱ روز قبل
بسیار ضعیف . در حد صفر