عملکرد کادر فنی استقلال؟

آواتار سید حسن طاهری
عملکرد کادر فنی استقلال؟
توسط   سید حسن طاهری   ۱۶۰۱ روز قبل
آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۱۵۹۹ روز قبل
بسیار ضعیف . در حد صفر