کدام تیمها سقوط میکنند

آواتار سید حسن طاهری
کدام تیمها سقوط میکنند
توسط   سید حسن طاهری   ۲۶۹۰ روز قبل