بهترین بازیکن خارجی این فصل لیگ برتر

آواتار سید حسن طاهری
بهترین بازیکن خارجی این فصل لیگ برتر
توسط   سید حسن طاهری   ۲۸۹۷ روز قبل