میگید قلعه نوعی و مظلومی خوب نیستند پس کی بشه مربی استقلال؟

آواتار سید حسن طاهری
میگید قلعه نوعی و مظلومی خوب نیستند پس کی بشه مربی استقلال؟
توسط   سید حسن طاهری   ۱۷۱۴ روز قبل
آواتار .... ....
توسط   .... ....   ۱۷۱۴ روز قبل
علی منصوریان بهترین گزینه برای استقلال
آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۱۷۰۲ روز قبل
سرمربی گری در استقلال باین صورته که . یه قوطی است بنام قوطی شامرطی که دو سه تا اسم سرمربی داخلشه و در پایان هر فصل و شروع فصل جدید دست میکنن تو اون قوطی و اسم هرکس که در اومد میشه سرمربی استقلال .