چرا با این همه نتایج ضعیف که در این چند سال اخیر برای استقلال افتاده است فکری نو و روشی جدید در همه

آواتار مرتضی مصطفائی
چرا با این همه نتایج ضعیف که در این چند سال اخیر برای استقلال افتاده است فکری نو و روشی جدید در همه
توسط   مرتضی مصطفائی   ۲۶۵۶ روز قبل