مدیر عامل

آواتار سید رضا حسینی
مدیر عامل
توسط   سید رضا حسینی   ۱۷۳۳ روز قبل
قابل توجه کلیه دوستان آبی
کلیه دوستان و عزیزان آبی اطلاع کامل و کافی دارید که در دوره های قبل هیچ مدیر عاملی دلسوزتر و فهیم تر از حاج علی در استفلال نبوده است ؛ کسی که از جان ودل برای تیم خودش شبانه روز کار میکند
پس دوستان بیایید باهمدلی و حمایت کامل از حاج علی فتح ا... زاده بخواهیم تا به خانه برگردد
بی شک با آمدن ایشان استقلال امسال در ایران و آسیا حرف برای گفتن زیاد دارد  

آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۱۷۳۰ روز قبل
با توجه باینکه استقلالو سازمان اداره میکنه و مطمئن باشین از این راه سود هم نصیبش میشه و ما هیچ دخالتی درانتخاب مدیر عامل و هییت مدیره و حتی سرمربی نمیتونیم داشته باشیم . آقایون خودشون می برن . خودشون می دوزن بعد تن هر کس که دوست داشتن پرو میکن . 
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۱۷۱۰ روز قبل
واقعآ سید جان حق با تو بود
آخرش هم سرمان رو بریدن این آقا رو آوردن مدیر عامل کردن 
بازم دسته گل جناب وزیر آقای ................به زور تقدیم هواداران آبی