از هیئت مدیره باشگاه خواهش میکنم مدیر عامل-کادر فنی و بازیکنان فعلی را برای فصل بعد حفظ کنند

آواتار مصطفی خبوشانی
از هیئت مدیره باشگاه خواهش میکنم مدیر عامل-کادر فنی و بازیکنان فعلی را برای فصل بعد حفظ کنند
توسط   مصطفی خبوشانی   ۲۸۱۸ روز قبل