عضوشدم چون میخواستم توغم وشادی های ناشی از شکستامونو بردامون با دوستای آبیم شریک شم وحرفای دلمونو به

آواتار فاطیما آبی ترین دخترآبی
عضوشدم چون میخواستم توغم وشادی های ناشی از شکستامونو بردامون با دوستای آبیم شریک شم وحرفای دلمونو به
توسط   فاطیما آبی ترین دخترآبی   ۲۹۹۲ روز قبل
آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۸۸۶ روز قبل

مطمئنی درست میگی؟!!!!!!!!!!

پس الان کجایی؟!!!!!!!!

آواتار پریا کریمی
توسط   پریا کریمی   ۲۸۸۶ روز قبل

ولی من واس این عضو شدم چون شنیدم یخچال و تلویزیون میدن...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

این چه حرفیه خب ماهم واس همین عضو شدیم