عضوشدم چون میخواستم توغم وشادی های ناشی از شکستامونو بردامون با دوستای آبیم شریک شم وحرفای دلمونو به

آواتار فاطیما آبی ترین دخترآبی
عضوشدم چون میخواستم توغم وشادی های ناشی از شکستامونو بردامون با دوستای آبیم شریک شم وحرفای دلمونو به
توسط   فاطیما آبی ترین دخترآبی   ۲۷۸۷ روز قبل
آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۸۱ روز قبل

مطمئنی درست میگی؟!!!!!!!!!!

پس الان کجایی؟!!!!!!!!

آواتار پریا کریمی
توسط   پریا کریمی   ۲۶۸۱ روز قبل

ولی من واس این عضو شدم چون شنیدم یخچال و تلویزیون میدن...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

این چه حرفیه خب ماهم واس همین عضو شدیم