به نظر شما علل افت فرهنگ تماشاگران چیست؟

آواتار حسین عباس نامی
به نظر شما علل افت فرهنگ تماشاگران چیست؟
توسط   حسین عباس نامی   ۲۷۷۹ روز قبل
آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۷۷ روز قبل

تماشاگران اگه صبر داشته باشند همه مشکلات حل میشه اما متاسفانه تماشاگران ایرانی صبر ندارند.

آواتار پریا کریمی
توسط   پریا کریمی   ۲۶۷۷ روز قبل

منطق ندارن!!!!!!!