تقابل علی منصور و تیم سابقش نفت رو چطور ازیابی میکنید

آواتار سید حسن طاهری
تقابل علی منصور و تیم سابقش نفت رو چطور ازیابی میکنید
توسط   سید حسن طاهری   ۲۹۲۵ روز قبل
آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۲۹۲۴ روز قبل
با توجه باینکه استقلال درون دروازه با مشکل روبرواست میتونه تقابل سختی باشه . 
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۲۹۱۴ روز قبل
بازی قشنگی باید بشه ولی حیف که آقایون هوادارای اس اس رو محروم کردن
ولی داش علی با شناختی کافی از نفت بازیکنانش رو برای برد به زمین میفرسته
به امید پیروزی و سربلندی اس اس
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
ناکامی و سقوط همه لنگیا ( چه بازیکن و چه مربی ) الخصوص دایی لنگی