ایا استقلال مثلث اتشین دارد؟ با ذکر نام انها

آواتار سید حسن طاهری
ایا استقلال مثلث اتشین دارد؟ با ذکر نام انها
توسط   سید حسن طاهری   ۲۳۳۴ روز قبل
آواتار .... ....
توسط   .... ....   ۲۳۳۳ روز قبل
کاوه آرش افشین جابر.           کاوه آرش افشین  اگرم سجاد بمونه.   
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۲۳۳۳ روز قبل
بابا بچه ها همه خوبن
جابر 
کاوه
آرش

آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۲۳۳۲ روز قبل
داره ولی باید بفکر دفاع آتشین تیمهای حریف هم بود چونکه هر تیمی جلوی استقلال قرار میگیره سعی میکنه که بهترین بازی خودشو انجام بده .