ایا استقلال مثلث اتشین دارد؟ با ذکر نام انها

آواتار سید حسن طاهری
ایا استقلال مثلث اتشین دارد؟ با ذکر نام انها
توسط   سید حسن طاهری   ۲۱۸۴ روز قبل
آواتار .... ....
توسط   .... ....   ۲۱۸۳ روز قبل
کاوه آرش افشین جابر.           کاوه آرش افشین  اگرم سجاد بمونه.   
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۲۱۸۲ روز قبل
بابا بچه ها همه خوبن
جابر 
کاوه
آرش

آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۲۱۸۲ روز قبل
داره ولی باید بفکر دفاع آتشین تیمهای حریف هم بود چونکه هر تیمی جلوی استقلال قرار میگیره سعی میکنه که بهترین بازی خودشو انجام بده .