به نظر شما مدعیان این فصل لیگ چه تیمهایی هستند

آواتار سید حسن طاهری
به نظر شما مدعیان این فصل لیگ چه تیمهایی هستند
توسط   سید حسن طاهری   ۲۶۳۶ روز قبل
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۲۶۳۵ روز قبل
استقلال همیشه جاوید

آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۲۶۳۴ روز قبل
چه کسی فکر میکرد که استقلال خوزستان قهرمان لیگ بشه لذا مطمئن باشین که هر شانزده تیم تو این فصل مدعی قهرمانی هستن .