[ رای گیری ] کدامیک را بیشتر دوست دارید مجیدی قلعه نویی استقلال

آواتار بهروز افرند
[ رای گیری ] کدامیک را بیشتر دوست دارید مجیدی قلعه نویی استقلال
توسط   بهروز افرند   ۲۷۸۵ روز قبل
استقلال قلعه نویی مجیدی
آواتار بهروز افرند
توسط   بهروز افرند   ۲۷۸۵ روز قبل
استقلال1 قلعه نویی مجیدی
آواتار بهروز افرند
توسط   بهروز افرند   ۲۷۸۵ روز قبل
استقلال1 قلعه نویی2 مجیدی3
آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۸۶ روز قبل

استقلال

آواتار پریا کریمی
توسط   پریا کریمی   ۲۶۸۶ روز قبل

مردم عجب سوال هایی می پرسن!!!

خب معلومه استقلال

اگه کسی گزینه  دیگه رو انتخاب کنه طرفدار استقلال نیس سره کاره

آواتار سروش عبداله پور
توسط   سروش عبداله پور   ۲۶۸۱ روز قبل
هردوتا یعنی قلعه نویی مجیدی