کدام یک را بیشتر دوست دارید استقلال مجیدی قلعه نوعی فتح اله زاده

آواتار بهروز افرند
کدام یک را بیشتر دوست دارید استقلال مجیدی قلعه نوعی فتح اله زاده
توسط   بهروز افرند   ۲۷۸۵ روز قبل
آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۸۶ روز قبل

این افراد همه میرند این استقلاله که میمونه.فقط استقلال.