میلادمیداوودی

آواتار حسین کوسه لو
میلادمیداوودی
توسط   حسین کوسه لو   ۲۷۷۶ روز قبل
آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۸۵ روز قبل

انصافا خیلی افت کرده.باید تو یه تیم دیگه آماده بشه تا شرایط دوباره حضورش تو استقلال فراهم بشه.