میلادمیداوودی

آواتار حسین کوسه لو
میلادمیداوودی
توسط   حسین کوسه لو   ۲۷۶۸ روز قبل
آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۷۷ روز قبل

انصافا خیلی افت کرده.باید تو یه تیم دیگه آماده بشه تا شرایط دوباره حضورش تو استقلال فراهم بشه.