بازیکنی گم نام تو شهر ما بازی میکنه که متولد 1374 است.هنوز اونو بدون لباس آبی ندیدم. به قول خودش من

آواتار نبی دهقان
بازیکنی گم نام تو شهر ما بازی میکنه که متولد 1374 است.هنوز اونو بدون لباس آبی ندیدم. به قول خودش من
توسط   نبی دهقان   ۲۷۷۰ روز قبل
آواتار فاطمه اکبری
توسط   فاطمه اکبری   ۲۷۶۸ روز قبل
اگه لیاقتش رو داشته باشه به اون جایگاهی که باید برسه میرسه...
آواتار اسعد محمودی
توسط   اسعد محمودی   ۲۷۶۷ روز قبل
انشااله با تلاش وتمرین به خواسته اش میرسه
آواتار سید حمزه کریمانی
توسط   سید حمزه کریمانی   ۲۶۹۱ روز قبل
انشاالله دچار مادیات نشه چون غیرتش آبی رنگه
آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۸۳ روز قبل

با توکل به خدا و تلاش میتونه جایگاه خودش برسه.