چرا هواداران در سایت نظر نمبدهند؟ و اگه نظری هم هست به موضاعات سطحی میپردازن

آواتار حسین عباس نامی
چرا هواداران در سایت نظر نمبدهند؟ و اگه نظری هم هست به موضاعات سطحی میپردازن
توسط   حسین عباس نامی   ۲۷۷۰ روز قبل
آواتار فاطمه اکبری
توسط   فاطمه اکبری   ۲۷۶۸ روز قبل
دیگه دیگه ما از اول که عضو این سایت شدیم همش داریم این مسئله رو گوش زد میکنیم