به جز مجیدی بهترین محاجم استقلال کیه ؟

آواتار امیر محمد کشمیری
به جز مجیدی بهترین محاجم استقلال کیه ؟
توسط   امیر محمد کشمیری   ۲۷۶۶ روز قبل
آواتار فاطمه اکبری
توسط   فاطمه اکبری   ۲۷۶۵ روز قبل
بابک جباری کیه؟!!!!!!!!!!!!!
آواتار امیرمحمد گرامی
توسط   امیرمحمد گرامی   ۲۷۱۷ روز قبل
ارش برهانی
آواتار سید حمزه کریمانی
توسط   سید حمزه کریمانی   ۲۶۹۶ روز قبل
آرش بهت میگم دوست دارم، آرش تو ماله منی.....
آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۸۵ روز قبل

آرش آقای گل

آواتار پریا کریمی
توسط   پریا کریمی   ۲۶۸۵ روز قبل

                                   آرش...

آواتار اسماعیل زیلائی
توسط   اسماعیل زیلائی   ۲۶۸۵ روز قبل

اسماعیل زیلایی

آواتار پریا کریمی
توسط   پریا کریمی   ۲۶۸۵ روز قبل

این مردم چه اعتماد به نفسی دارن...!!!

آواتار اسماعیل زیلائی
توسط   اسماعیل زیلائی   ۲۶۸۵ روز قبل

اسماعیل زیلایی

آواتار پریا کریمی
توسط   پریا کریمی   ۲۶۸۵ روز قبل

بله

همه فهمیدن چه خبره

آواتار امیر عباس برزمینی
توسط   امیر عباس برزمینی   ۲۶۸۴ روز قبل

بایدبگم که مهاجم رو درست بنویس