دعوت ازبزرگان ورزشی -سینمایی وسیاسی برای برگزاری جشن

آواتار حمزه رسولی راد
دعوت ازبزرگان ورزشی -سینمایی وسیاسی برای برگزاری جشن
توسط   حمزه رسولی راد   ۲۷۵۹ روز قبل
دعوت از بزرگان ورزشی -سینمایی مانند بازیگران زن ومرد وسیاسیون دراستادیوم برای ثابت کردن بزرگی استقلال وهمچنین به تصویر کشیدن آنها از سوی فیلمبرداران سیما البته با پیگیری شما