جا داره که من به نوبه خودم از زحمات و غیرت همه کسانی که در موفقیت استقلال امسال تلاش کردن تقدیر و تش

آواتار امین شهرویی
جا داره که من به نوبه خودم از زحمات و غیرت همه کسانی که در موفقیت استقلال امسال تلاش کردن تقدیر و تش
توسط   امین شهرویی   ۲۸۰۱ روز قبل
آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۶۳ روز قبل

جادار و مطمئن