بازگشت بی ادبها

آواتار سید رضا حسینی
بازگشت بی ادبها
توسط   سید رضا حسینی   ۱۷۲۸ روز قبل
ای بابا تازه داشت خیالمون راحت میشد
طارمی برگشت نوش جون لنگیا
یک بی ادب دیگشون هم اومد ( شیث رضایی )
آواتار سمانه علیزاده
توسط   سمانه علیزاده   ۱۷۲۶ روز قبل
جدا شیث برگشته؟؟ چه رویی دارن اینا.
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۱۷۲۶ روز قبل
آره داداش 
روکه نیست سنگ پای قزوینه این آدم پروتراز این حرفاست
البته لنگیا هنز بهش جواب ؛آره ندادن
تو روزنامه نوشته بود