بازی اول با نفت

آواتار سید رضا حسینی
بازی اول با نفت
توسط   سید رضا حسینی   ۱۷۱۹ روز قبل
بازی اول مساوی تمام شد 
لنگیا هر کار کردن نشد................ مزدک که داشت خودش رو میکشد همه توپ رو میخواست گل بشه 
که کنف شد
دایی لنگی هم که کنار زمین با همه دعوا داشت .......................
در کل بچه ها بد نبودن ولی انگار هنوز ترس دارن 
دوستان آبی نظرشون چیه