سیستم بازی استقلال در این بازی تغییر میکنه؟ بازی با نفت چطور بود؟

آواتار سید حسن طاهری
سیستم بازی استقلال در این بازی تغییر میکنه؟ بازی با نفت چطور بود؟
توسط   سید حسن طاهری   ۲۶۲۰ روز قبل
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۲۶۲۰ روز قبل
​بازی با نفت افتضاح بود البته بغیر از حسینی
صد در صد
باید منتظر باشیم ببینیم داش علی جه میکنه