نظر شما درباره بازی خرید های جدید استقلال

آواتار سید حسن طاهری
نظر شما درباره بازی خرید های جدید استقلال
توسط   سید حسن طاهری   ۱۷۴۴ روز قبل
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۱۷۴۴ روز قبل
عزیز دل تازه یک بازی انجام شده خیلی زوده بخوایم الان قضاوت کنیم
توکل بخدا انشاءا.. روز به روز بهتر و یک تیم واقعا خوب و آسیایی داشته باشیم

آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۱۶۰۶ روز قبل

                                                         افتضاح