نظر شما درباره بازی خرید های جدید استقلال

آواتار سید حسن طاهری
نظر شما درباره بازی خرید های جدید استقلال
توسط   سید حسن طاهری   ۱۵۱۴ روز قبل
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۱۵۱۴ روز قبل
عزیز دل تازه یک بازی انجام شده خیلی زوده بخوایم الان قضاوت کنیم
توکل بخدا انشاءا.. روز به روز بهتر و یک تیم واقعا خوب و آسیایی داشته باشیم

آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۱۳۷۶ روز قبل

                                                         افتضاح