قهرمانی استقلال عزیز

آواتار سید رضا حسینی
قهرمانی استقلال عزیز
توسط   سید رضا حسینی   ۱۵۸۱ روز قبل
هفتم مرداد
سالروز دومین قهرمانی آسیا را به همه شما عزیزان آبی دل تبریک میگویم
آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۱۵۸۰ روز قبل
لنگیا خیلی سعی کردن هر طور شده حداقل یکی از ستاره های سر دوش رویانیان را بر دارن و بزن به لنگ دور کمرشون و بگن ما هم ستاره داریم ولی نمیدونن که شتر در خواب بیند پنبه دانه . داشتن دو ستاره زرین آسیا بر لباس آبی آسمانی و به رنگ دریای لا یتنهایی از بهترین خاطراتی است که هیچگاه از یاد ما استقلالیها نخواهد رفت . 
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۱۵۷۹ روز قبل
انشاءا... امسال بعد از 25 سال سومیش هم اضافه بشه تا چشم لنکیا در بیاد
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۱۵۷۸ روز قبل
بابا اون بدبخت رویانیان هم اول سر دوشی هاشو ازش گرفتن بعد فرستادنش پرسپولیس
ولی چه هفت خط لنگی بود باز این آقا سور همه رو جا کرده بود