علی منصوریا عشق همه تاجیا

آواتار masomeh siyahloo
علی منصوریا عشق همه تاجیا
توسط   masomeh siyahloo   ۱۷۳۲ روز قبل
اگه اینکارو کردید جنازه تک تکتون رو به اضافه جنازه وزیر تو وزارت ورزش زیر خاک می کنیم
 وجدانی اون هیئت مدیره سرتون خراب می کنیم. شما تنتون می خواره انگاریییییی
درضمن شما فقط این کارو بکنید ببینید ماباهاتون چی کار می کنیم ورسانه ها مهم نیست چی می گین هیت مدیره مهم نیست چی می گی مهم اینکه چهل میلیون تاجی عین هو کوه پشت داش علی ایستادند حتی اگه تا اخر فصل استقلال خدایی نکرده زبونم لال نتیجه نگیره بازم پشتشیم علی منصوریان عشق ماهمه تاجیاست وکاری می کنیم کسی جرئت نکنه بهش یه تو بگه شما جرئت دارین علی منصوریان رو برکنار کنین روزگارتون سیاه می شه
حمایت حمایت حتی تا قیامت