علت نقطه ضعف استقلال در این سه هفته

آواتار سید حسن طاهری
علت نقطه ضعف استقلال در این سه هفته
توسط   سید حسن طاهری   ۲۶۷۵ روز قبل
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۲۶۷۴ روز قبل
اول و مهمتر از همه بی ثباتی مدیریت
نداشتن مدیری لایق و بزرگ در حد و اندازه استقلال
دوم : ناهماهنگی و استرس بازیکنان