مدعیان این فصل قهرمانی

آواتار سید حسن طاهری
مدعیان این فصل قهرمانی
توسط   سید حسن طاهری   ۲۶۷۷ روز قبل
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۲۶۷۶ روز قبل
تراکتور سازی
استقلال
پرسپولیس
آواتار سمانه علیزاده
توسط   سمانه علیزاده   ۲۶۷۴ روز قبل
اول از همه تراکتور بعدم اس اس و لنگ