مدعیان این فصل قهرمانی

آواتار سید حسن طاهری
مدعیان این فصل قهرمانی
توسط   سید حسن طاهری   ۲۵۹۹ روز قبل
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۲۵۹۸ روز قبل
تراکتور سازی
استقلال
پرسپولیس
آواتار سمانه علیزاده
توسط   سمانه علیزاده   ۲۵۹۶ روز قبل
اول از همه تراکتور بعدم اس اس و لنگ