مدعیان این فصل قهرمانی

آواتار سید حسن طاهری
مدعیان این فصل قهرمانی
توسط   سید حسن طاهری   ۲۸۶۴ روز قبل
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۲۸۶۳ روز قبل
تراکتور سازی
استقلال
پرسپولیس
آواتار سمانه علیزاده
توسط   سمانه علیزاده   ۲۸۶۱ روز قبل
اول از همه تراکتور بعدم اس اس و لنگ