در حال حاضر از خاطره خوش خبری نیست

آواتار وهاب نظری نژاد
در حال حاضر از خاطره خوش خبری نیست
توسط   وهاب نظری نژاد   ۱۷۰۲ روز قبل
زیرا اگه یه نگاه به جدول بندازی متوجه خواهی شد . 
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۱۷۰۱ روز قبل
در ناامیدی بسی امید است
                                        پایان شب سیه سپید است