استقلال

آواتار جمشید نیرومند
استقلال
توسط   جمشید نیرومند   ۲۶۰۵ روز قبل
در کنار منصوریان یک مربی با کلاس خارجی نیاز است منصوریان دلسوز استقلال است
آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۲۵۹۱ روز قبل

 استقلال .                                                
             سرور لنگیاست  
آواتار مهلا صالحی
توسط   مهلا صالحی   ۲۵۷۴ روز قبل
نوشته شده توسط: وهاب نظری نژاد

 استقلال .                                      
     
   
             سرور لنگیاست 
 

صدرصد
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۲۵۷۳ روز قبل

تاج رو عشق است

آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۲۵۷۳ روز قبل
نوشته شده توسط: وهاب نظری نژاد

 استقلال .                                                
             سرور لنگیاست  
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۲۵۷۳ روز قبل
با تمام وجود دوستت داریم
اس اس آسیایی