استقلال

آواتار جمشید نیرومند
استقلال
توسط   جمشید نیرومند   ۲۶۷۴ روز قبل
در کنار منصوریان یک مربی با کلاس خارجی نیاز است منصوریان دلسوز استقلال است
آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۲۶۶۰ روز قبل

 استقلال .                                                
             سرور لنگیاست  
آواتار مهلا صالحی
توسط   مهلا صالحی   ۲۶۴۳ روز قبل
نوشته شده توسط: وهاب نظری نژاد

 استقلال .                                      
     
   
             سرور لنگیاست 
 

صدرصد
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۲۶۴۲ روز قبل

تاج رو عشق است

آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۲۶۴۲ روز قبل
نوشته شده توسط: وهاب نظری نژاد

 استقلال .                                                
             سرور لنگیاست  
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۲۶۴۲ روز قبل
با تمام وجود دوستت داریم
اس اس آسیایی