نتیجه گیری

آواتار جمشید نیرومند
نتیجه گیری
توسط   جمشید نیرومند   ۱۶۷۱ روز قبل
چرا استقلال با همراه اول نتیجه نمیگیرد ولی پرسپولیس میگیرد   چطور استقلال با این همه خرید البته با همراه اول ته جدول است ولی پرسپولیس با همراه اول از ته جدول میاد برای  قهرمانی